Burgerinitiatief Het Overweeghuis: “De verbindende factor van Het Rooster”

Door Minke Thieme 5 maart

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die vastlopen in de prostitutie. Gedurende drie maanden kunnen ze verblijven op deze veilige plek, waar er rust is en ondersteuning geboden wordt in het vinden van een nieuw toekomstperspectief. Het Overweeghuis is een uniek Gronings burgerinitiatief dat ondersteund wordt door het Leger des Heils.

Laagdrempelige opvang

Melissa Nicolaï - Het OverweeghuisSamen met vijfenveertig vrijwilligers en twee stagiaires zorgt Melissa Nicolaï, zorgcoördinator, voor de opvang van de vrouwen. “Het Overweeghuis is een laagdrempelige, kleinschalige opvang waar 24/7 hulp geboden wordt door vrijwilligers. Na een rustperiode gaan we kijken wat de vrouw in kwestie wil en nodig heeft. Hier gaan we dan samen actie op ondernemen, zodat er na drie maanden de mogelijkheid is om naar de volgende plek door te stromen,” vertelt Melissa. Naast de begeleiding is er ook een buddy project, waarbij een vaste vrijwilliger in contact blijft na vertrek uit het Overweeghuis.

Zelfroosteren

“We zijn bij de opstart direct begonnen met het inroosteren via Het Rooster. Een van onze bestuursleden had ervaring met Het Rooster en heeft ons aangemeld. De eerste maand heb ik wel handmatig ingepland en dat was ontzettend veel werk met zo veel vrijwilligers. We werken met verschillende shifts , verdeelt over vierentwintig uur. Er zijn dus een hoop diensten en je moet dan overal rekening mee houden. Het zelfroosteren maakt dit veel handiger en overzichtelijker.”

“We zijn net begonnen met het werken in vaste roostergroepjes die aan de dagen gekoppeld zijn. Dus dan gaan vrijwilligers meer samenwerken om te kijken of de diensten al gevuld zijn. Op die manier wordt het rooster nog meer zelfsturend. Het is ook een burgerinitiatief, waarbij de vrijwilligers dan ook verantwoordelijk zijn voor het rooster. Wanneer ze er écht niet uit komen, ondersteun ik en denken we samen in oplossingen,” legt Melissa uit.

Verbindende factor

“Het Rooster heeft ook een verbindende factor voor de vrijwilligers. Bijvoorbeeld als er diensten te ruil worden aangeboden. Ze moeten dan met elkaar in contact om daarover te praten. Zonder dat zou je minder contact met elkaar hebben. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat je zo veel meer kan dan alleen roosteren. Documenten uploaden, verjaardagen bijhouden, nieuwe collega’s verwelkomen. Het prikbord is eigenlijk de homepage van het Overweeghuis geworden. Het is zoveel meer dan alleen een online rooster!”

Zorg voor meer betrokkenheid met zelfroosteren

Door Madelon Lucas 11 juni

Verder lezen