ZELFSTURING STIMULEREN BIJ MEDEWERKERS – ZO DOE JE HET

Door Merel Lamboo 10 december

Zelfsturing, autonomie en verantwoordelijkheid zijn belangrijkere competenties dan ooit. Nu we meer thuiswerken en daarmee onze eigen agenda’s (deels) zelf bepalen, vraagt dit veel eigenaarschap. Niet iedereen heeft deze competenties van nature in huis, maar wij geloven wel dat je het kunt (stimu)leren. Maar hoe doe je dat eigenlijk? In dit artikel laat ik je een paar manieren zien waarop je zelfsturing kunt stimuleren bij je medewerkers.

Zowel bij het Rooster als bij Kantoorrooster werken wij graag met organisaties die zelfsturing, eigenaarschap en verantwoordelijkheid stimuleren. We geloven dat wanneer mensen de ruimte krijgen om hun werk in te vullen op een manier die voor henzelf het beste werkt, ze blijer en gelukkiger zijn in hun werk. Dit leidt tot meer betrokkenheid bij de organisatie waar ze voor werken, wat er weer voor zorgt dat er betere resultaten worden behaald. Met andere woorden: meer zelfsturing is meer beter.

Zelfsturing stimuleren blijft nodig

Het is echter niet zo je alle management teams en leidinggevenden op kunt doeken wanneer je een zelfsturende organisatie wilt worden. Sterker nog: uit onderzoeken blijkt dat er juist méér begeleiding nodig is – alleen op een andere manier.

Niet iedereen floreert namelijk in een zelfsturende organisaties. Sommige mensen bezitten de nodige competenties simpelweg niet, anderen hebben zich te goed aangepast aan eerdere werkomgevingen waarin eigenaarschap en verantwoordelijkheid niet per se werd gezien als iets goeds. Het is dan ook een illusie om te denken dat het “vanzelf” goed komt wanneer je als leidinggevende – of als planner – een stapje terug doet.

Zo krijg je meer zelfsturing bij je medewerkers

Als je wilt dat medewerkers meer zelfsturend worden – en dat wil je, om alle redenen die ik hierboven heb genoemd – zul je dan ook een handje moeten helpen. Hieronder volgen een aantal tips die je helpen de zelfsturing te stimuleren:

  1. Laat zien wat het doel is van zelfsturing. Wat wil je ermee bereiken? Waarom wil je het invoeren?
  2. Geef initiatiefnemers de ruimte. Luister écht, probeer ideeën uit. Je weet nooit wat er voor moois uitkomt.
  3. Geef vertrouwen. Zonder vertrouwen – dat men “het kan”, in de resultaten, in de tools die jullie gebruiken om meer zelfsturend te kunnen zijn – wordt het niks.
  4. Heb een duidelijke visie en kaders, zodat mensen weten wat hun “speelveld” is. De balans zit in het sturen (kaders stellen, resultaten afspreken, grenzen aangeven) en de ruimte geven (delegeren, zelforganisatie, loslaten).
  5. Houd de zelfsturende teams klein. Tussen de 8 en 12 mensen zit de sweet spot – zeggen ze – van korte lijntjes, effectieve communicatie en effectiviteit.
  6. Beoordeel je beoordelingsproces. Het schijnt dat mensen feedback van directe collega’s beter accepteren dan van leidinggevenden…
  7. Ondersteun je medewerkers om hun resultaten te halen met opleiding, coaching en tools die hun werkprocessen verbeteren. Wij van WC-Eend zijn erg enthousiast over Kantoorrooster.

Omarm het proces en onderzoek samen wat er nodig is

Niet elke medewerker, team of organisatie kan van de ene op de andere dag zelfsturend worden. Het is een proces waar geen strikte regels voor zijn: het is aan het team, de medewerker en de organisatie om uit te vogelen wat werkt.

Daarom is de grootste tip: onderzoek samen wat er nodig is. Bespreek waar je heen wilt en maak daar duidelijke afspraken over, maar geef het vervolgens de tijd. Onthoud: zelfsturing zonder vertrouwen – zowel van de werknemer als de werkgever – werkt sowieso niet.

Hoe wordt de zelfsturing binnen jouw organisatie gestimuleerd? 

Vakantieplanning versus personeelsplanning

Door Madelon Lucas 23 april

Verder lezen